Regulamin

REGULANIM SERWISU HEJTEDRZESZOW.PL

1.      HejtedRzeszow.pl (dalej: Serwis)jest serwisem w którym zarejestrowani użytkownicy mogą dokonywać wpisów, które to są uwidaczniane w Serwisie w taki sposób, by każdy użytkownik sieci internet mógł się z nimi zapoznać w dowolnym czasie i miejscu.

2.      Administratorem Serwisu jak również jego właścicielem jest [nazwa] (dalej: Administrator)

3.      Administrator zastrzega, że treść Serwisu może nie być odpowiednia dla osób poniżej 18 roku życia.

4.      Dodawanie treści możliwe jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. Rejestracji w Serwisie może dokonać jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Proces rejestracji jest dobrowolny a podawane w trakcie rejestracji dane nie są w żaden sposób weryfikowane przez Administratora Serwisu poza adresem email, na który zostanie wysyłany link do potwierdzenia rejestracji w Serwisie. Brak potwierdzenia założenia konta w Serwisie skutkować będzie usunięciem danych podanych przy rejestracji oraz usunięciem konta tego Użytkownika. Podanie adresu email oraz Loginu używanego do podpisywania wpisów dokonywanych przez Użytkownika są jedynymi wymaganymi przez Administratora danymi. Dokonując rejestracji Użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Po dokonaniu rejestracji i aktywacji konta użytkownik staje się Zarejestrowanym Użytkownikiem i uzyskuje możliwość dokonywanie wpisów w Serwisie (dalej: Zarejestrowany Użytkownik lub Użytkownik)

5.      Wszelkie dane w tym również dane osobowe są dodawane przez użytkowników w procesie rejestracji są przechowywane i administrowane przez Administratora. Administrator nie weryfikuje danych podawanych w trakcie rejestracji. Użytkownikowi przysługuje wgląd do swoich danych oraz prawo do ich modyfikacji w siedzibie Administratora na pisemne żądanie.

6.      Każdorazowo w przypadku gdy w niniejszym Regulaminie mowa o treści wpisu rozumie się przez to treść słów, obrazów oraz wszelkich innych plików oraz treści stanowiących część wypowiedzi Użytkownika.

7.      Administrator może odmówić uwidocznienia poszczególnych treści zamieszczanych przez Zarejestrowanego Użytkownika lub usunąć treści już zamieszczone bez wcześniejszego zawiadomienia. Niemniej jednak Użytkownik zamieszczający wpisy na Serwisie pozostaje jedyną odpowiedzialną osobą za treść tych wpisów. Administrator jest upoważniony do podania wszelkich posiadanych przez siebie danych Zarejestrowanego Użytkownika podmiotowi, osobie lub instytucji, których interes prawny został naruszony w treści zamieszczonego przez takiego użytkownika wpisu.

8.      Zarejestrowany Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, użytkowanie, zwielokrotnianie każdego wpisu oraz każdej z jego części według uznania Administratora, bezterminowo, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Administrator zastrzega, iż korzystanie z powyższej licencji upoważnia go do dalszego publikowania wpisów wraz z podaniem nazwy autora, wskazanej jako Login podany przez Użytkownika w procesie rejestracji.

9.      Administrator zastrzega, iż nie zabezpiecza treści wpisów dokonywanych przez Zarejestrowanych Użytkowników przed kopiowaniem lub dalszym rozpowszechnianiem, niezgodnym z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

10.   W przypadku gdy Użytkownik zamieści w Serwisie wpis co do którego nie posiada pełni praw, Użytkownik zobowiązany jest do pozyskania niezbędnych licencji lub pozwoleń oraz nieodpłatnego przeniesienia ich na Administratora celem umożliwienia mu korzystania z jego praw o których mowa w punkcie 6 powyżej. Postanowienia punktów 7 oraz 10 niniejszego Regulaminu stosuje się w takim przypadku odpowiednio.

11.   Administrator zastrzega a Użytkownik zgadza się, iż zamieszczane na Serwisie wpisy naruszające jakiekolwiek prawa osób trzecich pozostają wyłączną odpowiedzialnością Użytkownika dokonującego wpisu. Użytkownik niniejszym bierze na siebie pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za treść zamieszczanych przez siebie wpisów.

12.   Użytkownik ma prawo złożyć na piśmie wniosek o usunięcie poszczególnego wpisu lub jego części z Serwisu. Powyższe nie może jednak naruszać praw Administratora zastrzeżonych niniejszym regulaminem. Usunięcie wpisu lub jego części z Serwisu nie oznacza usunięcia go z innych serwisów lub portali na których został on zamieszczony zgodnie z udzieloną Administratorowi licencją.

13.   Użytkownik zamieszczając wpis na Serwisie akceptuje, iż może on być odczytywany przez każdego użytkownika sieci internet.

14.   Usunięcie konta lub modyfikacja danych Zarejestrowanego Użytkownika w Serwisie nie oznacza usunięcia dokonywanych przez tego Użytkownika wpisów.

15.   Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Administratora w każdym czasie. Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z aktualną treścią niniejszego Regulaminu przed dodaniem jakiegokolwiek wpisu w Serwisie. Treść aktualnego Regulaminu dostępna jest publicznie w Serwisie.

16.   Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Serwisie. 

TOP HEJTY
Od Hejtera / Hejterki:

Hejt na CENTRUM SERWISOWE FIRMY BKM RZESZÓW, inaczej Pogotowie Techniczne BKM ...

Komentarze (0)
Zdjęcia (0)
(0)
ZOBACZ HEJT
Od Hejtera / Hejterki:

Nie pozdrawiam Pana kierowcy autobusu Lini numer 16. Za to że stojąc z przodu ...

Komentarze (0)
Zdjęcia (0)
(0)
ZOBACZ HEJT
Od Hejtera / Hejterki:

witam. dzisiaj wieczorem przy kiosku na dworcu podmiejskim widziałam z kole le...

Komentarze (0)
Zdjęcia (0)
(0)
ZOBACZ HEJT
Od Hejtera / Hejterki:

Hejt na osobę, która dzisiaj pod Tesco zarysowała mi samochód.

Komentarze (0)
Zdjęcia (0)
(0)
ZOBACZ HEJT